LOC Zeggenschap in zorg

LOC Zeggenschap in zorg

LOC Zeggenschap in zorg heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in verschillende zorgsectoren. In de brief aan de informateur vraagt de organisatie om radicale vernieuwing om liefdevolle, toegankelijke én betaalbare zorg mogelijk te houden.

 • Onderwerp: Radicale vernieuwing in de zorg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Herman Tjeenk Willink
 • LOC Zeggenschap in zorg

  LOC Zeggenschap in zorg heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in verschillende zorgsectoren. In de brief aan de informateur vraagt de organisatie om radicale vernieuwing om liefdevolle, toegankelijke én betaalbare zorg mogelijk te houden.

 • Onderwerp: Radicale vernieuwing in de zorg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Herman Tjeenk Willink
 • *

  Sluiten

  Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en gemeente Amsterdam.

  Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en gemeente Amsterdam.

  Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en de gemeente Amsterdam hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de nieuwe informateur, Herman Tjeenk Willink. In de brief herhalen de organisaties, die allen betrokken zijn bij de ouderenzorg, hun eerdere oproep om het extra geld voor de ouderenzorg goed te besteden.

 • Onderwerp: Ouderenzorg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Tjeenk Willink
 • Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en gemeente Amsterdam.

  Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en de gemeente Amsterdam hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de nieuwe informateur, Herman Tjeenk Willink. In de brief herhalen de organisaties, die allen betrokken zijn bij de ouderenzorg, hun eerdere oproep om het extra geld voor de ouderenzorg goed te besteden.

 • Onderwerp: Ouderenzorg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Tjeenk Willink
 • *

  Sluiten

  Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

  Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

  De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft een brief geschreven aan informateur Herman Tjeenk Willink. In de brief vraagt de associatie om passende beleidsmaatregelen op het gebied van de mondzorg. ANT vertegenwoordigd ruim 8500 tandartsen in Nederland.

 • Onderwerp: Mondzorg
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

  De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft een brief geschreven aan informateur Herman Tjeenk Willink. In de brief vraagt de associatie om passende beleidsmaatregelen op het gebied van de mondzorg. ANT vertegenwoordigd ruim 8500 tandartsen in Nederland.

 • Onderwerp: Mondzorg
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM)

  Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM)

  Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) heeft een brief aan de informateur gestuurd. In de brief vragen ze de informateur een aantal maatregelen te nemen die nodig zijn voor de duurzaamheid, de leefbaarheid en de economische voorspoed van Nederland. Het OIM draagt bij aan het oplossen van complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. OIM is een wettelijk verankerd nationaal platform dat een brugfunctie vervult tussen de rijksoverheid en alle personen en partijen die actief zijn in -of invloed hebben op het domein van de fysieke leefomgeving: maatschappelijke organisaties, burgers, kennisinstellingen,
  bedrijven en andere overheden.

 • Onderwerp: Fysieke leefomgeving
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM)

  Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) heeft een brief aan de informateur gestuurd. In de brief vragen ze de informateur een aantal maatregelen te nemen die nodig zijn voor de duurzaamheid, de leefbaarheid en de economische voorspoed van Nederland. Het OIM draagt bij aan het oplossen van complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. OIM is een wettelijk verankerd nationaal platform dat een brugfunctie vervult tussen de rijksoverheid en alle personen en partijen die actief zijn in -of invloed hebben op het domein van de fysieke leefomgeving: maatschappelijke organisaties, burgers, kennisinstellingen,
  bedrijven en andere overheden.

 • Onderwerp: Fysieke leefomgeving
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Dovenschap

  Dovenschap

  Dovenschap heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. Dovenschap is de nationale belangenorganisatie van doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers. Door de brief aan de informateur willen ze vragen om in de formatiebesprekingen ook aandacht te besteden aan de positie van doven en slechthorenden in het algemeen, en van gebarentaligen in het bijzonder. Hierbij gaat het om drie punten: toegankelijkheid, tolkvoorzieningen en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

 • Onderwerp: Doven en slechthorenden
 • Volledige brief: Brief Dovenschap betreft regeerakkoord
 • Dovenschap

  Dovenschap heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. Dovenschap is de nationale belangenorganisatie van doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers. Door de brief aan de informateur willen ze vragen om in de formatiebesprekingen ook aandacht te besteden aan de positie van doven en slechthorenden in het algemeen, en van gebarentaligen in het bijzonder. Hierbij gaat het om drie punten: toegankelijkheid, tolkvoorzieningen en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

 • Onderwerp: Doven en slechthorenden
 • Volledige brief: Brief Dovenschap betreft regeerakkoord
 • *

  Sluiten

  CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, LKCA, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland

  CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, LKCA, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland

  Tien organisaties uit de cultuur-, sport- en sociaal werk sector hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurskunst, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland. In de brief aan de informateur vragen ze aandacht voor de waarde van cultuur en sport voor de toekomst van jongeren.

 • Onderwerp: Cultuur- en sportbeleid voor jongeren
 • Volledige brief: De waarde van cultuur en sport voor integraal jeugd- en jongerenbeleid
 • CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, LKCA, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland

  Tien organisaties uit de cultuur-, sport- en sociaal werk sector hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurskunst, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland. In de brief aan de informateur vragen ze aandacht voor de waarde van cultuur en sport voor de toekomst van jongeren.

 • Onderwerp: Cultuur- en sportbeleid voor jongeren
 • Volledige brief: De waarde van cultuur en sport voor integraal jeugd- en jongerenbeleid
 • *

  Sluiten

  FNV Wajonggroep

  FNV Wajonggroep

  De Wajonggroep van FNV heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland en komt op voor de belangen van werknemers. In de brief aan de informateur vraagt FNV om af te zien van de dreigende korting van de Wajong-uitkeringen per 1 januari 2018.

 • Onderwerp: Korting Wajong-uitkeringen
 • Volledige brief: Aan de formateur, mevrouw E.I. Schippers
 • FNV Wajonggroep

  De Wajonggroep van FNV heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland en komt op voor de belangen van werknemers. In de brief aan de informateur vraagt FNV om af te zien van de dreigende korting van de Wajong-uitkeringen per 1 januari 2018.

 • Onderwerp: Korting Wajong-uitkeringen
 • Volledige brief: Aan de formateur, mevrouw E.I. Schippers
 • *

  Sluiten

  Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij

  Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij

  De Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij heeft een brief geschreven aan informateur Schippers en de onderhandelende partijen. In het Handvest Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij vragen de ondertekenaars om een specifiek beleid voor grondgebonden en biologische melkveebedrijven. Zij veroorzaken volgens de coalitie geen milieuproblemen en mestoverschot waardoor specifiek beleid nodig is. Het handvest is ondertekend door Netwerk GRONDig, De Natuurweide Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Brabantse Milieufederatie, De 12 Natuur en Milieufederaties, De Dierenbescherming, Kaasmakerij Henri Willig B.V., EKO Holland en Triodos Bank.

 • Onderwerp: Grondgebonden melkveehouderij
 • Volledige brief: Handvest Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij
 • Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij

  De Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij heeft een brief geschreven aan informateur Schippers en de onderhandelende partijen. In het Handvest Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij vragen de ondertekenaars om een specifiek beleid voor grondgebonden en biologische melkveebedrijven. Zij veroorzaken volgens de coalitie geen milieuproblemen en mestoverschot waardoor specifiek beleid nodig is. Het handvest is ondertekend door Netwerk GRONDig, De Natuurweide Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Brabantse Milieufederatie, De 12 Natuur en Milieufederaties, De Dierenbescherming, Kaasmakerij Henri Willig B.V., EKO Holland en Triodos Bank.

 • Onderwerp: Grondgebonden melkveehouderij
 • Volledige brief: Handvest Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij
 • *

  Sluiten

  Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS)

  Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS)

  Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS) heeft een brief gestuurd naar de informateur. VBS is een netwerkorganisatie voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs. Bij VBS zijn meer dan 200 schoolbesturen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten. In de brief aan informateur Schippers pleit VBS voor meer ruimte voor scholen voor eigentijds onderwijs, met minder regels en gebaseerd op vertrouwen in de professionele autonomie van docenten en besturen.

 • Onderwerp: Onderwijsbeleid
 • Volledige brief: Brief aan informateur mw. drs. E. Schippers
 • Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS)

  Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS) heeft een brief gestuurd naar de informateur. VBS is een netwerkorganisatie voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs. Bij VBS zijn meer dan 200 schoolbesturen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten. In de brief aan informateur Schippers pleit VBS voor meer ruimte voor scholen voor eigentijds onderwijs, met minder regels en gebaseerd op vertrouwen in de professionele autonomie van docenten en besturen.

 • Onderwerp: Onderwijsbeleid
 • Volledige brief: Brief aan informateur mw. drs. E. Schippers
 • *

  Sluiten

  Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

  Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

  Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft een brief geschreven aan de informateur. In de brief aan informateur Schippers pleit de SVDJ voor een verviervoudiging van de financiële steun die het fonds ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

 • Onderwerp: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

  Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft een brief geschreven aan de informateur. In de brief aan informateur Schippers pleit de SVDJ voor een verviervoudiging van de financiële steun die het fonds ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

 • Onderwerp: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  ANBO, KNVG, NVOG & NOOM

  ANBO, KNVG, NVOG & NOOM

  Vier ouderenorganisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief aan de informateur vragen ze om de inkomensgrens tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is niet bij te stellen en het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage niet te verlagen. De brief is ondertekend door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

 • Onderwerp: Aftopping aftrekbaarheid pensioenpremie en opbouwpercentage
 • Volledige brief: Brief ouderenorganisaties aan informateur E. Schippers
 • ANBO, KNVG, NVOG & NOOM

  Vier ouderenorganisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief aan de informateur vragen ze om de inkomensgrens tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is niet bij te stellen en het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage niet te verlagen. De brief is ondertekend door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

 • Onderwerp: Aftopping aftrekbaarheid pensioenpremie en opbouwpercentage
 • Volledige brief: Brief ouderenorganisaties aan informateur E. Schippers
 • *

  Sluiten

  Hulporganisaties

  Hulporganisaties

  Negen hulporganisaties die zich bezig houden met vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking hebben een brief geschreven aan informateur Schippers. In de brief vragen de organisaties om te investeren in ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenbeleid. De brief is ondertekend door Oxfam Novib, Cordaid, Hivos, Icco Cooperation, Pax, Partos, Prisma, Save the Children en Unicef Nederland.

 • Onderwerp: Vluchtelingenbeleid en ontwikkelingssamenwerking
 • Volledige brief: Juist nu – een humaan vluchtelingenbeleid en investeren in ontwikkelingssamenwerking
 • Hulporganisaties

  Negen hulporganisaties die zich bezig houden met vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking hebben een brief geschreven aan informateur Schippers. In de brief vragen de organisaties om te investeren in ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenbeleid. De brief is ondertekend door Oxfam Novib, Cordaid, Hivos, Icco Cooperation, Pax, Partos, Prisma, Save the Children en Unicef Nederland.

 • Onderwerp: Vluchtelingenbeleid en ontwikkelingssamenwerking
 • Volledige brief: Juist nu – een humaan vluchtelingenbeleid en investeren in ontwikkelingssamenwerking
 • *

  Sluiten

  Ouderenorganisaties

  Ouderenorganisaties

  Een aantal ouderenorganisaties heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief vragen ze informateur Schippers om bij het besluit om de kostendelersnorm in de AOW (Algemene Ouderdomswet) niet in te voeren tevens te regelen dat de kostendelersnorm niet meer geldt voor ouderen met een AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). De kostendelersnorm wordt ook wel mantelzorgboete genoemd. De brief aan de informateur is ondertekend door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), ouderenbond KBO-PCOB, Koepel van Nederlandse Verenigingen van
  Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Inspraak Orgaan Turken (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

 • Onderwerp: Kostendelersnorm AOW
 • Volledige brief: Geachte mevrouw Schippers
 • Ouderenorganisaties

  Een aantal ouderenorganisaties heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief vragen ze informateur Schippers om bij het besluit om de kostendelersnorm in de AOW (Algemene Ouderdomswet) niet in te voeren tevens te regelen dat de kostendelersnorm niet meer geldt voor ouderen met een AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). De kostendelersnorm wordt ook wel mantelzorgboete genoemd. De brief aan de informateur is ondertekend door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), ouderenbond KBO-PCOB, Koepel van Nederlandse Verenigingen van
  Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Inspraak Orgaan Turken (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

 • Onderwerp: Kostendelersnorm AOW
 • Volledige brief: Geachte mevrouw Schippers
 • *

  Sluiten

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De vereniging bestaat al meer dan 100 jaar en telt ruim 10.000 leden. In de brief aan de informateur pleit de organisatie voor een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen in Nederland.

 • Onderwerp: Tandheelkunde
 • Volledige brief: Tandheelkunde en het nieuwe regeerakkoord
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

  De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De vereniging bestaat al meer dan 100 jaar en telt ruim 10.000 leden. In de brief aan de informateur pleit de organisatie voor een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen in Nederland.

 • Onderwerp: Tandheelkunde
 • Volledige brief: Tandheelkunde en het nieuwe regeerakkoord
 • *

  Sluiten

  Informatieprofessionals

  Informatieprofessionals

  Een groep initiatiefnemers, geleid door Ken van Ierlant van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals, heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. De brief aan de informateur gaat over waardecreatie voor de overheid middels digitalisering. Het probleem is volgens de briefschrijvers dat de overheid nu naar schatting per jaar zo’n 10 miljard euro besteed aan IT, waarbij negentig procent wordt uitgegeven aan het onderhouden van bestaande, verouderde systemen.

 • Onderwerp: ICT-beleid
 • Volledige brief: Hoogwaardige digitalisering van Nederland levert miljarden euro’s per jaar op
 • Informatieprofessionals

  Een groep initiatiefnemers, geleid door Ken van Ierlant van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals, heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. De brief aan de informateur gaat over waardecreatie voor de overheid middels digitalisering. Het probleem is volgens de briefschrijvers dat de overheid nu naar schatting per jaar zo’n 10 miljard euro besteed aan IT, waarbij negentig procent wordt uitgegeven aan het onderhouden van bestaande, verouderde systemen.

 • Onderwerp: ICT-beleid
 • Volledige brief: Hoogwaardige digitalisering van Nederland levert miljarden euro’s per jaar op
 • *

  Sluiten

  Groene organisaties

  Groene organisaties

  Twaalf grote groene organisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vlinderstichting & SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, RAVON, IVN, IUCN-Nederland en Natuur & Milieu. In de brief aan de informateur vragen de organisaties aandacht voor de natuur.

 • Onderwerp: Natuurbeleid
 • Volledige brief: Wilt u alstublieft de zorg voor natuur bloedserieus nemen? Dan kan de natuur de zorg helpen
 • Groene organisaties

  Twaalf grote groene organisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vlinderstichting & SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, RAVON, IVN, IUCN-Nederland en Natuur & Milieu. In de brief aan de informateur vragen de organisaties aandacht voor de natuur.

 • Onderwerp: Natuurbeleid
 • Volledige brief: Wilt u alstublieft de zorg voor natuur bloedserieus nemen? Dan kan de natuur de zorg helpen
 • *

  Sluiten

  Gemeente Woerden

  Gemeente Woerden

  De Gemeente Woerden heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief roepen ze de informateur op om het olie- en gasveld Papekopveld niet te ontwikkelen.

 • Onderwerp: Olie- en gasveld Papekopveld
 • Volledige brief: Zet duurzaamheid voorop: geen olie- en gaswinning onder Woerden
 • Gemeente Woerden

  De Gemeente Woerden heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief roepen ze de informateur op om het olie- en gasveld Papekopveld niet te ontwikkelen.

 • Onderwerp: Olie- en gasveld Papekopveld
 • Volledige brief: Zet duurzaamheid voorop: geen olie- en gaswinning onder Woerden
 • *

  Sluiten

  March for Science Nederland

  March for Science Nederland

  De Nederlandse tak van March for Science heeft een brief geschreven aan de informateur. In de brief vragen ze de informateur om de wetenschappelijke consensus serieus te nemen. Beleid zonder wetenschap is alleen maar gokken, zo schrijven ze.

 • Onderwerp: Wetenschap
 • Volledige brief: Beste mevrouw Schippers
 • March for Science Nederland

  De Nederlandse tak van March for Science heeft een brief geschreven aan de informateur. In de brief vragen ze de informateur om de wetenschappelijke consensus serieus te nemen. Beleid zonder wetenschap is alleen maar gokken, zo schrijven ze.

 • Onderwerp: Wetenschap
 • Volledige brief: Beste mevrouw Schippers
 • *

  Sluiten

  Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

  Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

  Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om een samenhangend pakket van maatregelen voor de woningmarkt. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel van het WEW is het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De stichting is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • Onderwerp: Woningmarkt
 • Volledige brief: Verantwoorde financiering voor een duurzame woningmarkt
 • Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

  Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om een samenhangend pakket van maatregelen voor de woningmarkt. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel van het WEW is het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De stichting is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • Onderwerp: Woningmarkt
 • Volledige brief: Verantwoorde financiering voor een duurzame woningmarkt
 • *

  Sluiten

  De Groene Zaak & Royal HaskoningDHV

  De Groene Zaak & Royal HaskoningDHV

  De Groene Zaak en Royal HaskoningBHV hebben het initiatief genomen om een brief te sturen aan informateur Schippers. In de brief roepen vijftien CEO’s de overheid op om een context te creëren waarin duurzaam ondernemen loont. De brief aan de informateur is ondertekend door KPN, Bavaria, Besi, BeterBed, TBI, Koninklijke BAM Groep, Interface Europe, Rockwool Benelux, DELA Coöperatie, Royal HaskoningBHV, Auping, TAUW, Meerlanden, Moonen Packaging en PitPoint. De Groene Zaak is een samenwerkingsverband van een aantal duurzame bedrijven.

 • Onderwerp: Duurzaam ondernemen
 • Volledige brief: Brief aan de informateur en onderhandelaars
 • De Groene Zaak & Royal HaskoningDHV

  De Groene Zaak en Royal HaskoningBHV hebben het initiatief genomen om een brief te sturen aan informateur Schippers. In de brief roepen vijftien CEO’s de overheid op om een context te creëren waarin duurzaam ondernemen loont. De brief aan de informateur is ondertekend door KPN, Bavaria, Besi, BeterBed, TBI, Koninklijke BAM Groep, Interface Europe, Rockwool Benelux, DELA Coöperatie, Royal HaskoningBHV, Auping, TAUW, Meerlanden, Moonen Packaging en PitPoint. De Groene Zaak is een samenwerkingsverband van een aantal duurzame bedrijven.

 • Onderwerp: Duurzaam ondernemen
 • Volledige brief: Brief aan de informateur en onderhandelaars
 • *

  Sluiten