Taskforce Rookvrije Start

Taskforce Rookvrije Start

De Taskforce Rookvrije Start heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In deze brief vragen zij de formerende partijen drie door hen opgestelde maatregelen op te nemen in het regeerakkoord.

 • Onderwerp: een rookvrije start voor ieder kind
 • Volledige brief: Brief informateur
 • Taskforce Rookvrije Start

  De Taskforce Rookvrije Start heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In deze brief vragen zij de formerende partijen drie door hen opgestelde maatregelen op te nemen in het regeerakkoord.

 • Onderwerp: een rookvrije start voor ieder kind
 • Volledige brief: Brief informateur
 • *

  Sluiten

  ONL voor Ondernemers

  ONL voor Ondernemers

  De stichting ONL voor Ondernemers heeft een brief gestuurd aan de informateur. Hierin dragen zij namens ONL voor Ondernemers en ICT-ondernemerscollectief The Future Group de formerende partijen mogelijke oplossingen aan voor de problematiek omtrent de Wet DBA en de kwalificatie van arbeidsrelaties.

 • Onderwerp: Korte termijnoplossing Wet DBA en kwalificatie arbeidsrelatie
 • Volledige brief: Brief ONL voor Ondernemers aan de informateur
 • ONL voor Ondernemers

  De stichting ONL voor Ondernemers heeft een brief gestuurd aan de informateur. Hierin dragen zij namens ONL voor Ondernemers en ICT-ondernemerscollectief The Future Group de formerende partijen mogelijke oplossingen aan voor de problematiek omtrent de Wet DBA en de kwalificatie van arbeidsrelaties.

 • Onderwerp: Korte termijnoplossing Wet DBA en kwalificatie arbeidsrelatie
 • Volledige brief: Brief ONL voor Ondernemers aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  De Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ) heeft een brief gestuurd naar Gerrit Zalm. Hierin pleiten zij voor een structurele financiering van Mediation in Strafzaken.

 • Onderwerp: Structurele financiering Mediation in Strafzaken
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  De Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ) heeft een brief gestuurd naar Gerrit Zalm. Hierin pleiten zij voor een structurele financiering van Mediation in Strafzaken.

 • Onderwerp: Structurele financiering Mediation in Strafzaken
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • *

  Sluiten

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Hierin schetsen zij kort de problematiek in het sociale domein. De VNG pleit voor een snelle oplossing van deze problemen.

 • Onderwerp: Vraagstukken sociaal domein
 • Volledige brief: Brief over het sociaal domein
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Hierin schetsen zij kort de problematiek in het sociale domein. De VNG pleit voor een snelle oplossing van deze problemen.

 • Onderwerp: Vraagstukken sociaal domein
 • Volledige brief: Brief over het sociaal domein
 • *

  Sluiten

  IPO, UvW en VNG

  IPO, UvW en VNG

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een brief gestuurd aan de informateur. Deze brief is een inhoudelijke aanvulling op een eerder gesprek dat zij hebben gehad met de onderhandelaars aan de formatietafel. Zo benadrukken het IPO, de UvW en de VNG onder andere het belang van een compacte en duurzame Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van alle overheden.

 • Onderwerp: Vervolg op gesprek d.d. 14 september jl
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • IPO, UvW en VNG

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een brief gestuurd aan de informateur. Deze brief is een inhoudelijke aanvulling op een eerder gesprek dat zij hebben gehad met de onderhandelaars aan de formatietafel. Zo benadrukken het IPO, de UvW en de VNG onder andere het belang van een compacte en duurzame Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van alle overheden.

 • Onderwerp: Vervolg op gesprek d.d. 14 september jl
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • *

  Sluiten

  Groentenfruit Huis

  Groentenfruit Huis

  Het Groentenfruit Huis heeft een brief gestuurd aan de informateur. Ze reageren in de brief op de geruchten over een voorgenomen verhoging van het lage BTW tarief in het regeerakkoord. Het Groentenfruit Huis pleit ervoor geen BTW-verhoging toe te passen op groenten en fruit.

 • Onderwerp: Zorg naar aanleiding van discussie over verhoging BTW-tarief groenten en fruit
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • Groentenfruit Huis

  Het Groentenfruit Huis heeft een brief gestuurd aan de informateur. Ze reageren in de brief op de geruchten over een voorgenomen verhoging van het lage BTW tarief in het regeerakkoord. Het Groentenfruit Huis pleit ervoor geen BTW-verhoging toe te passen op groenten en fruit.

 • Onderwerp: Zorg naar aanleiding van discussie over verhoging BTW-tarief groenten en fruit
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • *

  Sluiten

  Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

  Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

  De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft een brief gestuurd aan de informateur en onderhandelaars. Met de brief bieden ze het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’ aan. Ook roepen ze de partijen op om de sinds 1952 bestaande Giftenaftrek intact te laten. SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties: Goede Doelen Nederland, Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), Nederland Filantropieland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

 • Onderwerp: Giftenaftrek
 • Volledige brief: Manifest Filantropie / Giftenaftrek
 • Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

  De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft een brief gestuurd aan de informateur en onderhandelaars. Met de brief bieden ze het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’ aan. Ook roepen ze de partijen op om de sinds 1952 bestaande Giftenaftrek intact te laten. SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties: Goede Doelen Nederland, Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), Nederland Filantropieland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

 • Onderwerp: Giftenaftrek
 • Volledige brief: Manifest Filantropie / Giftenaftrek
 • *

  Sluiten

  Beter Onderwijs Nederland (BON)

  Beter Onderwijs Nederland (BON)

  Beter Onderwijs Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief doet de vereniging een aantal aanbevelingen met betrekking tot het onderwijsbeleid van het nieuwe kabinet. Zo wil Beter Onderwijs Nederland onder andere een halt toeroepen aan de internationalisering en verengelsing van het hoger onderwijs.

 • Onderwerp: Onderwijs
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • Beter Onderwijs Nederland (BON)

  Beter Onderwijs Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief doet de vereniging een aantal aanbevelingen met betrekking tot het onderwijsbeleid van het nieuwe kabinet. Zo wil Beter Onderwijs Nederland onder andere een halt toeroepen aan de internationalisering en verengelsing van het hoger onderwijs.

 • Onderwerp: Onderwijs
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • *

  Sluiten

  VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland

  VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland

  VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vertellen de werkgeversorganisaties waarom het niet gelukt is om tot een akkoord te komen met de vakcentrales. De afgelopen tijd overlegden de organisaties in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de economische en sociale ontwikkeling van Nederland.

 • Onderwerp: Arbeidsmarktoverleg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland

  VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vertellen de werkgeversorganisaties waarom het niet gelukt is om tot een akkoord te komen met de vakcentrales. De afgelopen tijd overlegden de organisaties in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de economische en sociale ontwikkeling van Nederland.

 • Onderwerp: Arbeidsmarktoverleg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • *

  Sluiten

  Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland

  Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland

  Een aantal technologische bedrijven, verenigd in Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland, heeft een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief aan de informateur bepleiten de organisaties om techniek in het curriculum van het funderend onderwijs overal een plek te geven.

 • Onderwerp: Techniek in het onderwijscurriculum
 • Volledige brief: Geachte informateur
 • Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland

  Een aantal technologische bedrijven, verenigd in Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland, heeft een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief aan de informateur bepleiten de organisaties om techniek in het curriculum van het funderend onderwijs overal een plek te geven.

 • Onderwerp: Techniek in het onderwijscurriculum
 • Volledige brief: Geachte informateur
 • *

  Sluiten

  Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

  Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

  De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. NVP is de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland. In de brief aan de informateur vraagt de NVP om aandacht voor knelpunten in het klimaat voor venture capital in Nederland. De vereniging stelt voor om Nederland als een aantrekkelijk en rechtszeker investeringsland te behouden door een aantal aanpassingen door te voeren.

 • Onderwerp: Private equity en venture capital
 • Volledige brief: Aandacht voor investeringsklimaat
 • Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

  De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. NVP is de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland. In de brief aan de informateur vraagt de NVP om aandacht voor knelpunten in het klimaat voor venture capital in Nederland. De vereniging stelt voor om Nederland als een aantrekkelijk en rechtszeker investeringsland te behouden door een aantal aanpassingen door te voeren.

 • Onderwerp: Private equity en venture capital
 • Volledige brief: Aandacht voor investeringsklimaat
 • *

  Sluiten

  NPO & College van Omroepen

  NPO & College van Omroepen

  De NPO en het College van Omroepen hebben een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vragen de organisaties om 50 miljoen te investeren in de publieke omroep om hun taken te kunnen vervullen.

 • Onderwerp: Publieke omroep
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • NPO & College van Omroepen

  De NPO en het College van Omroepen hebben een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vragen de organisaties om 50 miljoen te investeren in de publieke omroep om hun taken te kunnen vervullen.

 • Onderwerp: Publieke omroep
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  4TU.Federatie

  4TU.Federatie

  4TU.Federatie heeft een brief gestuurd aan de informateur. 4TU.Federatie, bestaande uit de technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen, vraagt in de brief aandacht voor de knelpunten die gepaard gaan met de explosieve groei van het aantal studenten bij de bètatechnische opleidingen.

 • Onderwerp: Financieringsscenario’s bèta-technisch onderwijs
 • Volledige brief: Brief aan informateur Gerrit Zalm
 • 4TU.Federatie

  4TU.Federatie heeft een brief gestuurd aan de informateur. 4TU.Federatie, bestaande uit de technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen, vraagt in de brief aandacht voor de knelpunten die gepaard gaan met de explosieve groei van het aantal studenten bij de bètatechnische opleidingen.

 • Onderwerp: Financieringsscenario’s bèta-technisch onderwijs
 • Volledige brief: Brief aan informateur Gerrit Zalm
 • *

  Sluiten

  Groninger Gasberaad

  Groninger Gasberaad

  Het Groninger Gasberaad heeft een brief gestuurd aan de informateur. Daarin vragen ze aandacht voor de problematiek rondom de gaswinning in Groningen en doen ze een aantal suggesties voor nieuw beleid. Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied.

 • Onderwerp: Gaswinning in Groningen
 • Volledige brief: Brief aan de formatietafel
 • Groninger Gasberaad

  Het Groninger Gasberaad heeft een brief gestuurd aan de informateur. Daarin vragen ze aandacht voor de problematiek rondom de gaswinning in Groningen en doen ze een aantal suggesties voor nieuw beleid. Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied.

 • Onderwerp: Gaswinning in Groningen
 • Volledige brief: Brief aan de formatietafel
 • *

  Sluiten

  Transitieteams Grondstoffenakkoord

  Transitieteams Grondstoffenakkoord

  De voorzitters van de vijf transitieteams, voortkomende uit het Grondstoffenakkoord tussen het kabinet en grote maatschappelijke partijen (VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu), hebben een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om de transitie naar een circulaire economie een speerpunt in het overheidsbeleid te maken.

 • Onderwerp: Circulaire economie
 • Volledige brief: Maak de transitie naar een circulaire economie speerpunt in het overheidsbeleid
 • Transitieteams Grondstoffenakkoord

  De voorzitters van de vijf transitieteams, voortkomende uit het Grondstoffenakkoord tussen het kabinet en grote maatschappelijke partijen (VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu), hebben een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om de transitie naar een circulaire economie een speerpunt in het overheidsbeleid te maken.

 • Onderwerp: Circulaire economie
 • Volledige brief: Maak de transitie naar een circulaire economie speerpunt in het overheidsbeleid
 • *

  Sluiten

  Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Eerder stuurde de organisatie al een brief naar informateur Schippers. OSB is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Ze behartigen de belangen van 300 leden, die met 100.000 medewerkers 70% van de totale omzet van de markt realiseren. In de brief vragen ze om een aantal maatregelen van het nieuwe kabinet om de schoonmaakbranche aantrekkelijk te houden.

 • Onderwerp: Schoonmaakbranche
 • Volledige brief: Brief OSB aan mijnheer Zalm
 • Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Eerder stuurde de organisatie al een brief naar informateur Schippers. OSB is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Ze behartigen de belangen van 300 leden, die met 100.000 medewerkers 70% van de totale omzet van de markt realiseren. In de brief vragen ze om een aantal maatregelen van het nieuwe kabinet om de schoonmaakbranche aantrekkelijk te houden.

 • Onderwerp: Schoonmaakbranche
 • Volledige brief: Brief OSB aan mijnheer Zalm
 • *

  Sluiten

  Twentse gemeenten en provincie Overijssel

  Twentse gemeenten en provincie Overijssel

  De 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel hebben een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief aan de informateur vragen ze het nieuwe kabinet om de verhuurderheffing in te zetten voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Twentse woningmarkt.

 • Onderwerp: Verhuurderheffing
 • Volledige brief: Brief Twente en gemeenten aan de informateur
 • Twentse gemeenten en provincie Overijssel

  De 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel hebben een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief aan de informateur vragen ze het nieuwe kabinet om de verhuurderheffing in te zetten voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Twentse woningmarkt.

 • Onderwerp: Verhuurderheffing
 • Volledige brief: Brief Twente en gemeenten aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

  Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

  Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft een brief geschreven aan informateur Zalm. VSO is het samenwerkingsverband van de 14 werkgeversorganisaties van onderwijs, decentrale overheden en kabinetssectoren. In de brief aan de informateur vraagt VSO om maatregelen van het nieuwe kabinet inzake de banenafspraak met betrekking tot de overheidssector.

 • Onderwerp: Banenafspraak in de overheidssector
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

  Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft een brief geschreven aan informateur Zalm. VSO is het samenwerkingsverband van de 14 werkgeversorganisaties van onderwijs, decentrale overheden en kabinetssectoren. In de brief aan de informateur vraagt VSO om maatregelen van het nieuwe kabinet inzake de banenafspraak met betrekking tot de overheidssector.

 • Onderwerp: Banenafspraak in de overheidssector
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • *

  Sluiten

  NEPROM

  NEPROM

  De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Volgens de organisatie worden er te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de grote vraag tegemoet te komen. NEPROM roept daarom de politieke partijen op om snel en krachtig in te grijpen. De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

 • Onderwerp: Woningmarkt
 • Volledige brief: Aanvalsplan woningbouw
 • NEPROM

  De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Volgens de organisatie worden er te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de grote vraag tegemoet te komen. NEPROM roept daarom de politieke partijen op om snel en krachtig in te grijpen. De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

 • Onderwerp: Woningmarkt
 • Volledige brief: Aanvalsplan woningbouw
 • *

  Sluiten

  Federatie Bio-Economie Nederland (FBN)

  Federatie Bio-Economie Nederland (FBN)

  De Federatie Bio-economie Nederland (FBN) pleit in een brief aan informateur Zalm voor meer bio-economie in het nieuwe regeerakkoord. De transitie naar een bio-economie vraagt echter grote investeringen en ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarvoor is een goed investeringsklimaat nodig. De Federatie Bio-economie Nederland doet hiertoe zes concrete aanbevelingen. De Federatie Bio-economie Nederland is een samenwerkingsverband van onder meer bedrijven, kennisinstellingen en bestaande organisaties op het gebied van biobased. Het doel is om de kansen die de bio-economie biedt beter te benutten.

 • Onderwerp: Bio-economie
 • Volledige brief: Brief aan de heer Zalm, informateur
 • Federatie Bio-Economie Nederland (FBN)

  De Federatie Bio-economie Nederland (FBN) pleit in een brief aan informateur Zalm voor meer bio-economie in het nieuwe regeerakkoord. De transitie naar een bio-economie vraagt echter grote investeringen en ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarvoor is een goed investeringsklimaat nodig. De Federatie Bio-economie Nederland doet hiertoe zes concrete aanbevelingen. De Federatie Bio-economie Nederland is een samenwerkingsverband van onder meer bedrijven, kennisinstellingen en bestaande organisaties op het gebied van biobased. Het doel is om de kansen die de bio-economie biedt beter te benutten.

 • Onderwerp: Bio-economie
 • Volledige brief: Brief aan de heer Zalm, informateur
 • *

  Sluiten