Adviescolleges CRM, SER, WRR, AvV, ROB

De voorzitters van vijf adviescolleges, te weten de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Sociaal Economische Raad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, vragen in deze brief aan de informateur de aandacht voor de wenselijkheid en het belang van een zo vroeg en zo intensief mogelijke deelname van vluchtelingen aan de Nederlandse samenleving.

  • Onderwerp: Participatie vluchtelingen
  • Volledige brief: Vluchtelingen: van opvang naar volwaardige participatie
  • Terug