Groninger Bodem Beweging

21 maatschappelijke organisaties in Groningen geven in een brief aan de formateur te kennen welke maatregelen zij voorstaan bij de aanpak van de problematiek rond de gaswinning. De brief is ondertekend door uiteenlopende organisaties. Het gaat daarbij om vakbonden, milieu-organisaties, monumentenverenigingen, de stichting Oude Groninger Kerken, de Vereniging Groninger Dorpen en het Groninger Landschap. Zij hebben zich verenigd in deze brief na een oproep van de Groninger Bodem Beweging (GBB). De GBB heeft als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden ontstaan door de gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld.

  • Onderwerp: Problematiek rond de gaswinning
  • Volledige brief: Ter informatie van de (in)formateur van de coalitie
  • Terug