Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) & Unie van Waterschappen (UvW)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben een investeringsagenda voor de kabinetsformatie 2017 gepubliceerd. Deze decentrale overheden willen hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard inzetten voor een 'duurzaam Nederland'. Ze vragen het nieuwe kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is de eerste keer dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen.

  • Onderwerp: Duurzame investeringsagenda
  • Volledige brief: Naar een duurzaam Nederland – energieneutraal, klimaatbestendig en circulair
  • Terug