Novak

Novak, de vereniging voor de belangenbehartiging van de mkb-accountants, heeft een brief geschreven aan informateur Schippers. Hierin bepleit Novak voor een versterking van het mkb, een eigen register voor mkb-accountants en gaat het kort in op de fusie tussen 'externe accountants' en 'accountants in business' in de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

  • Onderwerp: Mkb-accountants
  • Volledige brief: Geachte mevrouw Schippers
  • Terug