De Formatiewijzer: Brieven aan de informateur

Direct na de verkiezingen is De Formatiewijzer begonnen met het verzamelen van brieven aan de informateur. Hierin bepleiten organisaties dat hun ideeën worden opgenomen in het regeerakkoord. In 2012 ontvingen de (in)formateurs bijvoorbeeld in totaal 290 brieven. Inmiddels heeft De Formatiewijzer meer dan 30 brieven aan informateur Schippers verzameld en gepubliceerd. U kunt alle verzamelde brieven op deze pagina vinden.

Deze brieven zijn afkomstig van bekende organisaties – zoals VNO-NCW of de Sociaal-Economische Raad (SER) – maar ook van kleinere stichtingen, decentrale overheden, adviesbureaus en brancheverenigingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Dutch Sustainable Growth Coalition of Rutgers & WOMEN Inc.

Heeft uw organisatie ook een brief naar informateur Schippers geschreven? Stuur ons uw brief toe via het formulier ‘tip de redactie’, onderaan de pagina. Houd De Formatiewijzer in de gaten voor meer brieven aan de (in)formateur.

Terug