Eerste Kamer verklaart niets controversieel

De Eerste Kamer heeft besloten om geen wetsvoorstellen controversieel te verklaren. Dat werd dinsdag duidelijk in het College van Senioren. Dit is het wekelijkse overleg van de Voorzitter van de Eerste Kamer en alle fractievoorzitters. Een belangrijke taak van het college is de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering. Gisteren bleek dat er geen meerderheid was voor het controversieel verklaren van de voorstellen op de lijst van te behandelen wetsvoorstellen.

Voor het aanvragen van een plenaire stemming over controversieel verklaringen is echter geen meerderheid nodig. De fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft daarom voor het controversieel verklaren van de regeling omtrent het Oekraïneverdrag alsnog een plenaire stemming aangevraagd. Dit voorstel heet voluit de ‘Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne’ (nummer 34669). De stemming is ingepland op dinsdag 11 april 2017.

Meer weten over controversieel verklaringen? Lees verder op de website van de Eerste Kamer verder of bekijk ons artikel over de gang van zaken in de Tweede Kamer.

Terug