Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een tweede brief geschreven aan de informateur. De SER adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. In deze brief licht de SER de stand van zaken van de IMVO-convenanten toe. Met de IMVO convenanten spreken Nederlandse bedrijven uit verschillende bedrijfstakken af om voor hun sector één lijn te gaan trekken op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Onderwerp: Convenanten over internationaal MVO
  • Volledige brief: SER brief convenanten over internationaal MVO
  • Terug