Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM)

Het Strategisch Overleg Mensenhandel heeft een brief aan de informateur geschreven. Hierin vragen ze meer aandacht in het regeerakkoord voor mensenhandel en slachtoffers. Het SOM is een platform van organisaties die directe hulpverlening bieden aan slachtoffers van mensenhandel en van organisaties die meer een belangenbehartigende dan wel beleidsfunctie hebben voor deze doelgroep: CoMensha, CKM, Defence for Children / ECPAT, Fairwork, Fier, HVO-Querido, Leger des Heils, MJD, Moviera, PMW Humanitas en SHOP Den Haag.

  • Onderwerp: Mensenhandel
  • Volledige brief: Meer aandacht in het regeerakkoord voor mensenhandel en slachtoffers
  • Terug