Koepelorganisaties filantropie

Veertien koepelorganisaties uit de filantropie hebben vandaag hun manifest naar de informateur gestuurd. In het manifest vragen ze concrete maatregelen voor de filantropie zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus. De brief is ondertekend door Goede Doelen Nederland, de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), Nederland Filantropieland, Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), Partos, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Goede Doelen Platform, Brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (Partin), het VU-Center for Philanthropic Studies (VU-CSP), het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP), NOC*NSF, Federatie Cultuur en Kunsten ’92.

  • Onderwerp: Filantropie
  • Volledige brief: Manifest: Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving
  • Terug