De VoorleesExpress

Veertien landelijke en lokale organisaties, actief voor het verkleinen van onderwijsachterstanden, hebben een brief aan informateur Schippers geschreven. In de brief aan de informateur benadrukken de organisaties het belang van een stimulerende thuisomgeving voor jongere kinderen met een kans op (taal)achterstand. De brief is ondertekend door vertegenwoordigers van Actief Ouderschap, Alsare ontwikkeling en advies, Bereslim, De Katrol, De VoorleesExpress, JES Rijnland, Kenniscentrum Verteltassen, Nederlands Jeugdinstituut (Stapprogramma’s en VVE Thuis), School’s cool Nederland, Stichting Taalvorming, Stichting Voorlezen, Taal begint thuis, Taal Doet Meer en Vinci Toponderwijs.

  • Onderwerp: Onderwijsbeleid mbt een stimulerende thuisomgeving voor jonge kinderen met kans op een taalachterstand
  • Volledige brief: Onderwijs begint thuis
  • Terug