Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk)

De Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk) heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De Groepsondernemingsraad Rijk is het centrale medezeggenschapsorgaan dat de rijksambtenaren van alle ministeries vertegenwoordigt betreffende rijksbrede onderwerpen die alle of een meerderheid van de medewerkers van deze ministeries raken. In de brief aan de informateur geeft de GOR Rijk drie aandachtspunten over het rijksbeleid voor de komende kabinetsperiode mee.

  • Onderwerp: Het Rijk
  • Volledige brief: Open brief naar informateur Edith Schippers
  • Terug