Natuur en Milieufederaties

De Natuur en Milieufederaties hebben een brief geschreven aan de informateur. In deze brief verzoeken ze de informateur en onderhandelende partijen om de verhuurdersheffing om te zetten in een investeringsplicht voor verduurzaming van de huurvoorraad. Op deze wijze kan de verduurzaming van de sociale huursector worden gefinancierd.

  • Onderwerp: Verhuurdersheffing omzetten in investeringsplicht
  • Volledige brief: Geachte informateur
  • Terug