Groene organisaties

Twaalf grote groene organisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Vlinderstichting & SoortenNL, de Natuur- en Milieufederaties, RAVON, IVN, IUCN-Nederland en Natuur & Milieu. In de brief aan de informateur vragen de organisaties aandacht voor de natuur.

  • Onderwerp: Natuurbeleid
  • Volledige brief: Wilt u alstublieft de zorg voor natuur bloedserieus nemen? Dan kan de natuur de zorg helpen
  • Terug