ANBO, KNVG, NVOG & NOOM

Vier ouderenorganisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief aan de informateur vragen ze om de inkomensgrens tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is niet bij te stellen en het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage niet te verlagen. De brief is ondertekend door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

  • Onderwerp: Aftopping aftrekbaarheid pensioenpremie en opbouwpercentage
  • Volledige brief: Brief ouderenorganisaties aan informateur E. Schippers
  • Terug