Ouderenorganisaties

Een aantal ouderenorganisaties heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief vragen ze informateur Schippers om bij het besluit om de kostendelersnorm in de AOW (Algemene Ouderdomswet) niet in te voeren tevens te regelen dat de kostendelersnorm niet meer geldt voor ouderen met een AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen). De kostendelersnorm wordt ook wel mantelzorgboete genoemd. De brief aan de informateur is ondertekend door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), ouderenbond KBO-PCOB, Koepel van Nederlandse Verenigingen van
Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Inspraak Orgaan Turken (IOT) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

  • Onderwerp: Kostendelersnorm AOW
  • Volledige brief: Geachte mevrouw Schippers
  • Terug