Wie is Herman Tjeenk Willink?

Informateur Edith Schippers (VVD) raadt de Tweede Kamer aan om Herman Tjeenk Willink (PvdA) aan te stellen als informateur. Dit staat in het eindverslag dat Schippers maandag aan Kamervoorzitter Khadija Arib overhandigde. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dit eindverslag. De verwachting is dat de Kamer Tjeenk Willink tijdens dit debat benoemt tot nieuwe informateur. Maar wie is Herman Tjeenk Willink eigenlijk? NRC Handelsblad publiceerde alvast een uitgebreid profiel.

Herman Tjeenk Willink werd geboren op 23 januari 1942 en heeft inmiddels een indrukwekkend CV opgebouwd. Hij is Minister van Staat (sinds 2012), voormalig vicepresident van de Raad van State (1997-2012), voormalig PvdA-senator (1987-1997) en Eerste Kamervoorzitter (1991-1997) alsmede oud-topambtenaar (1970-1987). Minister van staat is een eretitel die door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Daarnaast was hij al bij vijf eerdere kabinetsformaties betrokken, drie maal als informateur (1994, 1999, 2010) en twee maal als secretaris/notulist (1972-1973 en 1977).

Ondanks dat Tjeenk Willink van PvdA-huize afkomstig is, wordt hij door veel politici als onafhankelijk gezien, aldus NRC. Hij heeft zich bijvoorbeeld meerdere malen uitgesproken tegen de ‘partijpolitisering’ van formaties. Politieke partijen moeten volgens Tjeenk Willink ‘over hun eigen schaduw’ springen tijdens een kabinetsformatie. De oud-informateur betreurt het daarom dat de Koning geen officiële rol meer speelt bij het proces.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen of lees verder over het formatieproces op onze overzichtspagina.

Terug