Stichting Wereldontmoetingen (SWO)

De Stichting Wereldontmoetingen (SWO) heeft een brief geschreven aan de informateur. SWO roept het nieuwe kabinet op om geestelijke bedienaren in Nederland te verplichten een educatief traject te volgen. SWO beoogt een educatief traject in samenwerking met de overheid en met participatie van diverse zelforganisaties, fondsen, lagere overheden, moskeebesturen, bisdommen en dergelijke.

  • Onderwerp: Geestelijke bedienaren
  • Volledige brief: Geachte Kabinets(in)formateur
  • Terug