Transitieteams Grondstoffenakkoord

De voorzitters van de vijf transitieteams, voortkomende uit het Grondstoffenakkoord tussen het kabinet en grote maatschappelijke partijen (VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu), hebben een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om de transitie naar een circulaire economie een speerpunt in het overheidsbeleid te maken.

  • Onderwerp: Circulaire economie
  • Volledige brief: Maak de transitie naar een circulaire economie speerpunt in het overheidsbeleid
  • Terug