Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft een brief geschreven aan informateur Zalm. VSO is het samenwerkingsverband van de 14 werkgeversorganisaties van onderwijs, decentrale overheden en kabinetssectoren. In de brief aan de informateur vraagt VSO om maatregelen van het nieuwe kabinet inzake de banenafspraak met betrekking tot de overheidssector.

  • Onderwerp: Banenafspraak in de overheidssector
  • Volledige brief: Geachte heer Zalm
  • Terug