Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie

Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord heeft een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vraagt hij om tijdens de formatie vroeg helderheid te geven over hoe het kabinet de Europese klimaatdoelen wilt gaan halen.

Terug