Meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen!

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de betrokken Duitse overheden hebben een brief geschreven aan de informateurs van het nieuwe kabinet. In deze brief vragen ze o.a meer aandacht voor het versterken van grensoverschrijdende spoorverbindingen, vooral met Duitsland.

Onderwerp: meer aandacht voor grensoverschrijdende spoorverbindingen.
Brief aan de informateur: Oproep gericht aan de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord.

Terug