Motie D66 en CDA: er moet een informateur met gezag komen

Bij het debat over de mislukte verkenningsfase hebben D66 en het CDA gezamenlijk een motie ingediend om een informateur aan te stellen die gezag heeft en onafhankelijk handelt; iemand die verder weg staat van de dagelijkse politiek dan de huidige en oud-verkenners. Deze informateur moet gaan verkennen wat de mogelijkheden voor een coalitie zijn door gesprekken te voeren met de fractievoorzitters. Het is de bedoeling dat deze informateur tevens het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen tussen de partijen herstelt.

Koolmees en Van Ark hebben in een brief aan de Kamervoorzitter laten weten dat, ze gezien deze aangenomen motie, hun werkzaamheden hebben neergelegd. De nieuwe informateur moet nog worden aangewezen en goedgekeurd.

Een andere uitkomst van het debat van gisteren is dat de partijen willen dat de procedure van de formatie opnieuw wordt bekeken. Sinds 2012 neemt de Tweede Kamer het initiatief bij de formatie en ligt die taak niet meer bij de koning. Over het systeem van de verkenners is niet veel vastgelegd. Er zijn geen regels, voorschriften en aanwijzingen voor deze

Terug