Kamervoorzitter Arib ontvangt de fractievoorzitters

De voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, heeft alle fractievoorzitters uitgenodigd om vandaag om 11 uur bijeen te komen. Tijdens deze bijeenkomst zal er gesproken worden over de profielschets van een informateur en de opdracht die zij de informateur wil meegeven.

Daarna kan er een debat in de Kamer plaatsvinden waarin de Tweede Kamer zowel een informateur aanwijst als diens uit te voeren opdracht.

Terug