Op 7 april wordt er gestemd over een nieuwe Kamervoorzitter

Met een nieuwe Tweede Kamer komt er ook een verkiezing voor een (nieuwe) Kamervoorzitter. Op 7 april wordt daarover gestemd in de Kamer. Kamerleden die belangstelling hebben kunnen tot dinsdagochtend 6 april deze belangstelling kenbaar maken door een brief aan de andere Kamerleden te sturen. In de plenaire vergadering van 7 april kunnen Kamerleden hun motivatie onderbouwen en wordt er gestemd over een nieuwe voorzitter.
Tijdens de plenaire vergadering van 2 april is de profielschets van de toekomstige voorzitter vastgesteld. In deze profielschets staat o.a dat de voorzitter ervaring moet hebben in de Kamer en kenbaar kennis moet hebben van de gebruiken in de Kamer. Daarnaast is er een motie aangenomen waarin staat dat de voorzitter ook het dualisme tussen de regering en Tweede Kamer dient te bevorderen en om oog te houden voor de mogelijkheid om wetsvoorstellen zorgvuldig en gedegen te behandelen nu de Kamer uit meer fracties bestaat.
Naast de huidige Kamervoorzitter, Khadija Arib (PvdA), hebben Martin Bosman (PVV) en Vera Bergkamp (D66) zich kandidaat gesteld. Dit betekent dat drie kandidaten zich hebben aangemeld en een brief met motivatie naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Morgen wordt er gestemd.  De brieven van de kandidaten zijn hier te vinden:
Terug