Debat over de informateur

De Tweede Kamer heeft gisteren gedebatteerd over wie de informateur moet worden en welke opdracht diegene meekrijgt. Een meerderheid van de Kamer heeft besloten Herman Tjeenk Willink aan te wijzen als informateur. Alleen de PVV, FVD en BBB waren tegen.

Tjeenk Willink krijgt de taak om ‘in gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden en hierbij in het bijzonder te onderzoeken of en, zo ja, onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of kan ontstaan om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden’. De Kamer heeft hem verzocht binnen uiterlijk drie weken hiervan verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft gisteren tevens, op initiatief van JA21, een motie aangenomen waarin zij uitspreekt ‘de gespreksverslagen van de informatieronde gelijktijdig met het uitbrengen van het verslag van de informateur volledig openbaar te maken.’

Door de verkiezingen van een nieuwe Kamervoorzitter zullen er nog geen gesprekken plaatsvinden. Willink hoopt aan het eind van de middag meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe hij deze fase van de formatie zal aanpakken.

Terug