Wie is Herman Tjeenk Willink?

Tjeenk Willink in het kort
Gisteren heeft de Tweede Kamer Herman Tjeenk Willink (PvdA) aangewezen als informateur voor een nieuwe coalitie. Wie is hij?

Sinds 2012 is Tjeenk Willink Minister van Staat. Dit is een eretitel die wordt toegekend aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer vervullen. Willink heeft veel ervaring in de politiek. Van 1972 tot 1982 was hij bijvoorbeeld adviseur bij het ministerie van Algemene Zaken. In 1987 werd Willink lid van de Eerste Kamer voor de PvdA; van af 1991-1997 was hij tevens voorzitter van deze Kamer. Na zijn vertrek werd hij vicepresident van de Raad van State.

Daarnaast heeft Tjeenk Willink veel ervaring met het vormen van kabinetten. Als secretaris was hij al betrokken bij de vorming van kabinet Den Uyl in 1972. Daarna is hij een aantal keer informateur geweest. In 1994 was hij informateur bij de vorming van het eerste kabinet-Kok. In 2010 begeleidde hij de formatie en kreeg VVD, PvdA, D66 en GroenLinks samen aan de formatietafel. In 2017 zette hij de ‘gestrande informatie weer op de rit’; hij had de taak van informateur overgenomen van Edith Schippers nadat haar poging om een kabinet te vormen, was mislukt.

Terug