Oud ministers willen weer een milieuminister in het volgende kabinet

Oud-milieuministers Ed Nijpels (VVD) en Jaqueline Cramer (PvdA) zijn van mening dat het volgende kabinet weer een volwaardige milieuminister moet krijgen. Nijpels was in 1986 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Cramer was van 2007 tot 2010 de laatste milieuminister. De ministerpost werd bij het aantreden van Rutte I in 2010 afgeschaft. Daarmee is ook veel milieubeleid geschrapt wat leidde tot escalatie van de stikstofcrisis en het niet halen van gestelde klimaatdoelen.

Nijpels en Cramer pleiten ervoor dat de milieuminister ook ruimtelijke ordening in de portefeuille heeft, zodat alle belangen afgewogen worden. Nijpels: “Milieu en ruimtelijke ordening vragen om een visie.” De voormalig bewindspersonen zien de oplossing in het oprichten van een ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Dit nieuwe ministerie kan dan toezien op de inhaalslag die Nederland moet maken om de klimaatdoelen te halen.

Terug