Vera Bergkamp nieuwe voorzitter Tweede Kamer

Gisteren vonden de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer plaats. Khadija Arib (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Martin Bosma (PVV) hadden zich kandidaat gesteld. Tijdens een debat hebben alle fracties vragen kunnen stellen aan de kandidaten waarna zij deze uitvoerig beantwoordden.

In het tweede termijn van het debat werden er twee moties ingediend. De motie-Van Haga (Forum voor Democratie) verzocht de Kamer om vanaf heden bij voorkeur te kiezen voor een Kamervoorzitter uit één van de oppositiepartijen. De motie werd verworpen. De motie-Van Baarle (DENK) sprak uit dat de voorzitter verdere stappen neemt in het bevorderen van inclusiviteit, diversiteit en representativiteit van de Tweede Kamerorganisatie. Deze motie is aangenomen.

Na de stemmingen over de moties volgde de eerste stemmingsronde. In verband met de coronamaatregelen werd er in drie etappes gestemd. Er zijn verschillende rondes bij het stemmen; de eerste ronde is de vrije ronde en mag er op alle leden van de Kamer gestemd worden. Als er geen absolute meerderheid is voor één kandidaat volgen er meerdere rondes. Dit keer was er één ronde voor een absolute meerderheid nodig.

Uit deze stemmingen kwam naar voren dat Vera Bergkamp, met 74 stemmen voor, de nieuwe Tweede Kamervoorzitter wordt. Bergkamp vindt het een hele eer en verantwoordelijkheid en gaat haar “vreselijke best doen.”

Terug