Brief Onderwijsraad aan de informateur

De Onderwijsraad heeft een brief naar de informateur gestuurd met aandachtspunten voor het regeerakkoord. Verder vraagt de Onderwijsraad in deze brief speciale aandacht voor de wijze waarop verbetering en ontwikkeling van het onderwijs aandacht kunnen krijgen in het regeerakkoord.

  • Onderwerp: Regeerakkoord
  • Brief: Brief aan informateur met aandachtspunten voor regeerakkoord
Terug