Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd pleit voor noodzakelijke versterking van de jeugdzorg

In een brief aan informateur Tjeenk Willink pleit Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) voor versterking van de jeugdzorg. BGZJ schrijft dat decentralisatie niet tot de gewenste verbeteringen heeft geleid. Een fundamentele stelselwijziging is volgens BGJZ nodig, omdat anders de zorg voor kinderen en jongeren nog meer onder druk komt te staan. In de brief benoemt BGZJ tien punten die het nieuwe kabinet moet aanpakken. Volgens BGZJ kunnen de problemen in de jeugdzorg opgelost worden als de nieuwe coalitie knopen gaat doorhakken en echte keuzes gaat maken over de organisatie van de jeugdzorg.

Terug