Brief Rijksinspectie aan de informateur

De Inspectieraad heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. Hierin beschrijft de Inspectieraad wat de rijksinspecties kunnen doen om het publieke vertrouwen in het functioneren van de overheid te vergroten. Verder gaat de brief ook in op wat er nodig is om dat te kunnen waarmaken. Volgens de Inspectieraad is het volgende nodig: een sterkere juridische basis onder hun onafhankelijke positie in de vorm van een Wet op de rijksinspecties, en zeggenschap over de voor de inspecties beschikbare budgetten.

  • Onderwerp: Aanbod rijksinspecties
  • Brief: Brief aan informateur mr. Herman Tjeenk Willink.
Terug