SGF roept het toekomstige kabinet op om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord.

In een brief aan informateur Tjeenk Willink hebben twintig samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) een oproep gedaan om de Gezonde Generatie als ambitie en visie op gezondheid op te nemen in het regeerakkoord. De fondsen willen in 2040 de gezondste jeugd ter wereld en zijn bereid om tijdens de formatie hun strategie uit te leggen om dit doel te bereiken. De fondsen willen dat jongeren mentaal weerbaarder worden en dat er maatregelen genomen worden om de omgeving schoner te maken zodat er makkelijker gezondere keuzes gemaakt kunnen worden.

  • Onderwerp: De Gezonde Generatie
  • Brief: Brief SGF
Terug