Stichting Samen Tegen Voedselverspilling schrijft open brief aan de informateur

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling heeft een brief geschreven naar informateur Tjeenk Willink om aandacht te vragen voor voedselverspilling tijdens de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord. De vier punten die ze belangrijk vinden zijn: een kabinetsbreed grondstoffenbeleid, het terugdringen van verliezen in de voedselketen, het terugdringen van voedselverspillen en optimaal hergebruiken van grondstoffen en de integrale agenda van Samen Tegen Voedselverspilling als dé aanpak van het kabinet. De stichting wijst op het feit dat ze al een aantal projecten succesvol hebben afgerond en willen zich verder inzetten voor een duurzamer voedselsysteem.

  • Onderwerp: Vorm kabinetsbreed grondstoffenbeleid en zet aanpak voedselverspilling centraal op agenda’s klimaat en circulaire economie
  • Brief: Open brief Samen Tegen Voedselverspilling
Terug