Raad voor Cultuur schrijft brief naar de informateur

De Raad voor Cultuur heeft in een brief aan informateur Tjeenk Willink gepleit voor meer investeringen in de culturele sector. Volgens de sector kan cultuur de maatschappij versterken en bijdragen aan het herstel na de coronacrisis. Op basis van analyses en een doorrekening van adviezen uit de huidige kabinetsperiode is er jaarlijks 500 miljoen extra nodig. De investeringsagenda ziet volgens de Raad voor Cultuur toe op innovaties, transities en verbreding en regionale spreiding van het culturele aanbod.

  • Onderwerp: Van crisis naar een krachtige cultuursector
  • Brief: Brief en advies
Terug