Raad voor de rechtspraak stuurt brief naar informateur Willink

In een brief aan informateur Willink schrijft de Raad voor de Rechtspraak dat er komende jaren investeringen en hervormingen nodig zijn voor een sterke democratische rechtsstaat.
De Rechtspraak pleit o.a. voor toetsing aan de Grondwet en adequate rechtsbijstand zodat de rechtspraak toegankelijker wordt voor iedereen en om er voor te zorgen dat de rechtspraak transparanter wordt.

  • Onderwerp: Aanbevelingen kabinetsbeleid – de Rechtspraak
  • Brief: Volledige brief
Terug