Agenda voor de Zorg schrijft brief aan informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink hebben verschillende partijen van Agenda voor de Zorg gevraagd om een brede investeringsagenda voor de zorg. Ze pleiten voor meer investeringen gericht op drie punten. Ze willen o.a. een domein overstijgend preventiebeleid, waardering, betere voorwaarden en faciliteiten voor zorgverleners en ook willen ze adequate gegevensuitwisseling om digitale zorg onderdeel te maken van de zorgverlening.

  • Onderwerp: Oproep van de Agenda voor de Zorg voor regeerakkoord: neem een brede investeringsagenda op voor preventie, zorgprofessionals en digitalisering in de zorg
  • Brief: Volledige brief
Terug