Brief Patiëntenfederatie aan de informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vraagt de Patiëntenfederatie om in de komende kabinetsperiode een begin te maken met de transitie naar hybride zorg en de keuze aan patiënten te geven of ze fysieke of digitale zorg willen. Verder wil de federatie graag dat het kabinet zich gaat inzetten om een opstapeling van zorgkosten te voorkomen. Daarnaast pleit de federatie ook voor meer inspraak van patiëntenorganisaties op alle niveaus.

Terug