Cooplink schrijf brief aan de informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink doet Cooplink, een kennisnetwerk van wooncoöperaties, een oproep om wooncoöperatieven een serieuze plek te geven in het regeerakkoord. Dit willen ze, omdat er een serieuze woningnood is en wooncoöperaties een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen hiervan. Zij beargumenteren dat wooncoöperaties meerwaarde hebben. Hierbij noemen zij bijv. de bijdrage van wooncoöperaties aan de sociale samenhang binnen een wooncomplex of buurt en de eerlijke en betaalbare manier van wonen door de wijze van investeren en exploiteren. Wooncoöperaties moeten een passage krijgen in het regeerakkoord zodat ze verder kunnen bijdragen aan een gezonde woningmarkt in Nederland.

Terug