Groep experts schrijft open brief aan informateur

Een groep experts betoogt in een open brief aan de informateur dat Nederland de schaarse ruimte die ze heeft goed moet benutten en dat vereist een integrale aanpak. In deze brief vragen ze de informateur om te pleiten voor een minister van Leefomgeving die de, in de ogen van de experts, achterhaalde sectorale aanpak moet ombuigen naar een werkende integrale aanpak. Er moet nu gekeken worden naar samenwerking en samenhang en niet meer naar de ‘wie betaalt, bepaalt’- aanpak.

Terug