Kinderrechtencollectief stuurt brief aan informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vraagt het Kinderrechtencollectief om kinderrechten een belangrijk onderwerp te maken in het formatieproces. Zo willen ze dat er een minister van Jeugd met een duidelijke portefeuille en middelen komt. Daarnaast vraagt het Kinderrechtencollectief ook om een doorwerking van het Internationaal Verdrag van het Rechten van het Kind en vragen zij het nieuwe kabinet om te zorgen voor voldoende financiële steun voor gemeente ten behoeve van de Jeugdzorg.

  • Onderwerp: Versterk kinderrechten in het formatieproces
  • Brief: Volledige brief
Terug