Privacy First stuurt brief naar informateur

Stichting Privacy First stuur een brief naar informateur Tjeenk Willink waarin ze hem oproepen bij de formatie serieuze aandacht aan privacy te besteden. De stichting merkt dat tijdens de coronacrisis de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk is. Daarom willen ze dat het aankomende kabinet zich bewust is van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zelf daarbij het goede voorbeeld geeft. Ook willen ze dat de overheid de positieve effecten erkent en ook andere sectoren aanspoort om goed met gegevens om te gaan en dat Autoriteit Persoonsgegevens de ruimte krijgt om haar taken te kunnen uitoefenen. Ook vraagt de stichting van het kabinet de ambitie te hebben om van Nederland een voorbeeldland te maken op dit gebied.

Terug