Zorgsector schrijft brief naar informateur

De zorgsector met o.a zorgorganisaties, brancheverenigingen en de Nederlandse GGZ schrijven een brief naar informateur Tjeenk Willink waarin ze het nieuwe kabinet vragen om in te zetten op preventie, waar een brede aanpak voor nodig is. Verder willen ze een beter arbeidsmarktbeleid en meer aandacht voor digitalisering.

Terug