De Geschillencommissie, Kifid, SKGZ en Huurcommissie hebben een brief gestuurd naar de informateur

De vier ADR (alternative Dispute Resolution) organisaties in Nederland, te weten: de Geschillencommissie, Kifid (Stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening), SKGZ (Stichting Klachten & Geschillen Zorgverzekeringen) en de Huurcommissie, hebben een brief gestuurd naar informateur Tjeenk Willink om aandacht te vragen voor de rechtsbescherming in Nederland. Ze willen onder andere gerechtelijke procedures voorkomen, zorgen dat de menselijke maat niet uit het oog verloren gaat en ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging.

  • Onderwerp: aandacht voor laagdrempelige toegang tot het recht
  • Brief: brief van o.a De Geschillencommissie
Terug