Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie schrijven brief naar informateur

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie hebben een brief naar informateur Tjeenk Willink gestuurd. In deze brief hebben ze vijf hoofdlijnen beschreven om de creatieve en culturele sector een plekje in het regeerakkoord te geven. Ze pleiten voor een samenhangend en duurzaam beleid voor de media en culturele en creatieve sector, erkenning van de waarde en inzet van deze sector, kunst- en cultuuronderwijs voor jongeren, ruimhartige inzet op fiscaal beleid voor donaties, crowdfunding en legaten. Als laatste pleiten ze voor voldoende middelen zoals meer investeringen en een grotere begroting.

  • Onderwerp: Kunsten ’92 en Federatie Creatieve Industrie
  • Brief: Volledige brief
Terug