Formatie lijkt lang te gaan duren

Vorige week woensdag kwam naar buiten dat het kabinet bewust informatie over de toeslagenaffaire heeft verzwegen voor de Tweede Kamer. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit ook gevolgen voor het verloop van de formatie.

Na de verkiezingen spraken veel fractievoorzitters de wens uit om snel een nieuw kabinet te vormen. Door de actuele gebeurtenissen lijkt de formatie echter langer te gaan duren dan verwacht.

Informateur Tjeenk Willink moet na drie weken verslag uitbrengen over hoe het vertrouwen tussen partijen hersteld kan worden. Maar volgens Frits Wester van RTL Nieuws laat dit verslag langer op zich wachten omdat de vertrouwensvraag, mede door de onthullingen van vorige week, zo ingewikkeld is.
Op dit moment staat de formatie stil. Eerst moet er onderzocht worden welke rol demissionaire ministers en tevens fractievoorzitters Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) hebben gespeeld bij het geheim houden van de informatie over de toeslagenaffaire. Als dat eenmaal duidelijk is kan de formatie weer op gang komen.

De volgende stap in het formatieproces is het eindverslag van informateur Willink. Daarna zal er een debat plaatsvinden over het verslag en de vervolgstappen die genomen dienen te worden om een nieuw kabinet te vormen. Na afloop van dat debat krijgt een nieuwe informateur of opnieuw Tjeenk Willink een nieuwe opdracht van de Tweede Kamer.

Hoe lang de formatie nog zal duren is niet te zeggen. Eerst moet het vertrouwen hersteld worden voordat er weer over de inhoud gesproken kan worden.

Terug