Raad van Ouderen schrijft brief aan informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vraagt de Raad van Ouderen aandacht voor de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de maatschappelijke gevolgen daarvan. De Raad van Ouderen geeft de informateur het advies om met de formerende partijen te werken aan een meerjarenplan specifiek gericht op ouderenhuisvesting. Volgens de Raad moeten er levensloopbestendige woningen komen. Verder geeft de Raad ook het advies een Plan houdbare ouderenzorg op te stellen, omdat het zorgstelsel ook op lange termijn houdbaar moet blijven.

  • Onderwerp: Een meerjarenplan ouderenhuisvesting en een plan houdbare ouderenzorg
  • Brief: brief Raad van Ouderen
Terug