KNAC en FEHAC sturen brief aan informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink doen de Koninklijke Nederlandsche Automobiel (KNAC) en Federatie Historische Automobielclubs (FEHAC) een aantal voorstellen aan het volgende kabinet. Zij willen o.a. werken aan klimaatverandering, maar zijn ook voor het behoud van het mobiel erfgoed. De KNAC en FEHAC stellen een eenduidige definitie van mobiel erfgoed voor en het versneld vullen van het nationaal register mobielerfgoed. Ook willen ze een aanpassing van de overgangsregeling MRB en eenduidigheid van milieuzoneregels voor alle voertuigen.

  • Onderwerp: handreiking formatie
  • Brief: brief KNAC en FEHAC
Terug