Vergunninghouders adoptie stuurt brief naar informateur

Vergunninghouders Adoptie roept informateur Tjeenk Willink en de coalitieonderhandelaars op om kinderen die geen andere toekomst hebben, via interlandelijke adoptie wél de toekomst te geven die ze nodig hebben. Deze oproep doet het samenwerkingsverband omdat de minister voor Rechtsbescherming in de vorige kabinetsperiode besloten heeft om internationale adopties op te schorten naar aanleiding van het Rapport van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie. De samenwerkende vergunninghouders vinden dit onaanvaardbaar en willen graag meewerken aan de indeling van een nieuw systeem.

Terug