Eindverslag informateur komt vandaag

Drie weken geleden is Herman Tjeenk Willink aangesteld als informateur. Hij had o.a. de opdracht om in die drie weken te onderzoeken hoe het vertrouwen tussen de partijen weer hersteld kan worden. Vandaag levert hij het eindverslag op. Om 12.00 uur geeft hij een persconferentie welke te volgen is via Debat Direct.

Het eindverslag moest eigenlijk uiterlijk 29 april aangeleverd worden, maar is met een dag uitgesteld vanwege het debat over de openbare notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Naar verwachting vind volgende week het debat over Tjeenk Willink’s verslag en de volgende stappen in het formatieproces plaats.

Terug